• Edicións:

18 de febreiro
UN ZUMBIDO NO OUVIDO. Introducción ao uso dos medios electrónicos na creación musical
Obradoiro dirixido por Iván Ferrer coa colaboración de Roberto Alonso.

20 de febreiro
O VIOLÍN CONTEMPORÁNEO: técnicas extendidas
Obradoiro impartido por Roberto Alonso.

16 de marzo APRAZADO (COVID-19)
COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN CON MEDIOS DIXITAIS NA MÚSICA CONTEMPORÁNEA
Obradoiro impartido por Ángel Faraldo

Xuño
Por motivo do COVID-19, os obradoiros realizaranse telemáticamente en tres sesións en datas por determinar

frauta Clara Saleiro / saxofón Pablo Coello / violín Roberto Alonso / guitarra eléctrica Rubén Barros / piano David Durán / percusión Diego Ventoso

6,7,8 de Setembro
Paneis de lectura e concertos con repertorio dos alumnos do TAI

VERTIXE SONORA
Clara Saleiro frauta / Pablo Coello, Sara Seoane saxofón / Roberto Alonso, Sara Areal  violín / Rubén Barros guitarra eléctrica / David Durán piano / Diego Ventoso, Antonio Picó percusión / Ángel Faraldo, Iván Ferrer medios electrónicos