• Edicións:
MÉRCORES 25 DE XUÑO 2014, 20:30 h.
Música e Arte: Correspondencias Sonoras
Auditorio CGAC Santiago de Compostela

Concerto de VERTIXE SONORA ENSEMBLE relacionado coa exposición
Diego Santomé. Peza de esquina e outros espazos en conflito.

POSIBLE/IMPOSIBLE
VERTIXE SONORA ENSEMBLE

Miguel Matamoro Outras illas* (2014)
frauta, saxofón, piano e percusión

Francisco Castillo Ideario* (2014)
frauta baixo, saxofón barítono e violonchelo

Bernardo Barros Spill* (2014)
saxofón, violonchelo, piano e percusión

Fernando Garnero Ballad (2012)
frauta, saxofón, piano, percusión e electrónica

*Estrea aboluta. Encarga de Vertixe Sonora

VERTIXE SONORA ENSENBLE
Alessandra Rombolà frauta /Pablo Coello saxofón /Thomas Piel violonchelo /David Durán piano /
Diego Ventoso percusión

CGAC

SERVIZO DE ACTIVIDADES E PROXECTOS EDUCATIVOS
Rúa Ramón del Valle Inclán 2, 15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 623 / cgac.actividades@xunta.es / www.cgac.org

xunta Vertixe Sonora sonoloxia usc