LATEXOS 21
Concerto

Memorias perdidas

Fernando Garnero, João Quinteiro, Mauricio Pauly, Pedro García Velasquez

Domingo 21 Marzo / 19:00H
Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes
Lugo

RESERVA PREVIA DE ENTRADAS

Antigas tradicións musicais mestúranse con arquivos sonoros –históricos, de  diversas comunidades, de músicas ou de interaccións persoais con diferentes individuos e situacións- enriquecendo e contextualizando a proposta sonora. Escalas ou instrumentos de diferentes etnias ou experiencias colectivas de orixe popular. A vivencia rítmica que provén da danza…

Memorias perdidas reflexiona sobre o illamento e a desconexión co pasado nas sociedades contemporáneas. A perda de identidade nun presente que nos arroia coa súa forza e unhas prácticas culturais que nos escinden da historia. Cando un presente infinito erosiona a experiencia do tránsito, e a viaxe e a transformación é sustituida pola sucesión de etapas que se cancelan, a memoria é o único arquivo sempre vivo dos nosos rastros que pode manter e renovar o seu significado para nós e para os demais.

Pero a memoria non só arquiva, lembra para anticipar e crear o futuro, vai e ven, relacionando as pegadas que nos permiten imaxinar. Un cerebro que fóra das nosas neuronas amplía a rede de relacións que establecemos en todos os campos de experiencia. Quen non lembre nada será escravo do presente e non poderá imaxinar ningún futuro.

Borrar lembranzas foi un soño totalitario recorrente. E agora moitas memorias están a ser eliminadas ou pasaron a ser subterráneas e subsisten na esfera privada de certas comunidades. Unha memoria que está a ser constantemente roubada elude partes da identidade que non son tidas en consideración, nin documentadas, nin escoitadas, nin conservadas polas esferas políticas nin académicas.  A memoria crea o futuro: transmisión, interrogación e transformación. Namentras o presente en suspensión do capitalismo global imposibilita a perda de tempo.

Fernando Garnero (Argentina, 1976) Contracolpo (2020) saxofón, percusión e dispositivo electroacústico
João Quinteiro (Portugal, 1984) Canção I – “I Ascolta” (2020) saxofón e percusión
Mauricio Pauly (Costa Rica, 1976) The Threshing floor (2015) dúo amplificado (saxofón e percusión), electrónica en vivo e cinta
Pedro García Velasquez (Colombia, 1984) Memoria perdida* (2021) clarinete, saxofón, viola, baixo eléctrico, percusión e electrónica

*Estrea absoluta. Encomenda de Vertixe Sonora

VERTIXE SONORA Jorge López clarinete | Pablo Coello saxofón | Aglaya González viola | Guilherme Lapa baixo eléctrico | Diego Ventoso percusión | Iván Ferrer medios electrónicos

Concerto desenvolvido en colaboración co Festival e Curs Internacional de Composició Barcelona Modern 7ª edición Francesco FILIDEI / Oscar BIANCHI

Actividade subvencionada polo Ministerio de Cultura e Deporte