Outros concertos 2016
8 Sons Creativos 2016

Kairós

Xoves 5 Maio
20:30H
Casa do Saber
Lugo

Santiago Diez-Fischer (Argentina, 1977) One poetic switch (2014) piano solo

Agostino Di Scipio (Italia, 1962) Kairós (1991-92/rev. 2005-06) saxofón soprano, computer-generated tape e electrónica en vivo

Mauricio Pauly (Costa Rica, 1976) Patrulla Reliquia (2015) piano amplificado, electrónica en vivo e gravacións de follas secas arrastradas e aplastadas sobre lousas de cerámica (para un pianista sen axuda)

Javier Quislant (España, 1984) Sobre la expresión del movimiento (2011-12) saxofón soprano

VERTIXE SONORA [intérpretes neste concerto] Pablo Coello saxofón | David Durán, piano | Diego Ventoso, percusión | Ángel Faraldo, difusión electroacústica