Outros concertos 2016
Imaxina Sons 2016

Trasbordo espacial

Pelayo Fernández Arrizabalaga

Xoves 7 Xullo
20:00H
Casa das Artes
Vigo

PARTITURAS GRÁFICAS. Proxecto expositivo de Pelayo Fernández Arrizabalaga

CONCERTO INAUGURAL

VERTIXE SONORA [intérpretes neste concerto] Felipe Agell clarinete | Pablo Coello saxofón | Nerea Rodríguez acordeón | Mario Peris violín