IV Festival Vertixe Sonora 2016
Concerto

DROIT SUR LES CLOCHES

Ramón Souto, Eduardo Moguillansky

Domingo 11 Decembro
18:30H
Casa das Artes
Vigo

“Na era pre-eléctrica a campá foi o medio dominante, o aparello de sincronía, o único xeito de organizar unha acción conxunta. A súa in nita su leza combinatoria sinalizaba desastres naturais, mortes, fes vos. A con scación de campás é parte dunha forte tradición de dominio acús co (algúns lembrarán as loitas entre tambores e campás durante a caída de Constan nopla). O comandante da ar llería ña o dereito (o chamado Droit sur les cloches) para reclamar os exemplares da cidade derrotada. Despois da batalla de Danzig Napoleón forzou o pagamento dun rescate polas campás, baixo a ameaza de remoldealas como armas. Outros veron menos sorte: no transcurso das dúas guerras Alemaña ordenou 145.000 campás dereparto. O silencio do tanguido era sinónimo de submisión”.

RAMÓN SOUTO (ESPAÑA, 1976) Inventario*
EDUARDO MOGUILLANSKY (ARXENTINA, 1976) Droit sur les cloches*

VERTIXE SONORA Keiko Murakami, frauta | Felipe Agell, clarinete | Pablo Coello, saxofón | Sergio Pacheco trompeta | Iago Ríos, trombón | Isidro García, acordeón | David Durán, piano | Rubén Barros, guitarra eléctrica | Diego Ventoso, percusión | Mario Peris, Kiyoko Ohashi violín | Algaya González, viola | Thomas Piel, violoncello | Carlos Méndez, contrabaixo | Ramón Souto, director

En colaboración co Institut für Technikgeschichte da Universidade Técnica de Darmstadt.