• Edicións:

18 de febreiro
UN ZUMBIDO NO OUVIDO. Introducción ao uso dos medios electrónicos na creación musical
Obradoiro dirixido por Iván Ferrer coa colaboración de Roberto Alonso.

20 de febreiro
O VIOLÍN CONTEMPORÁNEO: técnicas extendidas
Obradoiro impartido por Roberto Alonso.

16 de marzo APRAZADO (COVID-19)
COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN CON MEDIOS DIXITAIS NA MÚSICA CONTEMPORÁNEA
Obradoiro impartido por Ángel Faraldo

20 de abril
Obradoiros instrumentais: frauta, saxofón, violín, guitarra eléctrica, piano, percusión

21 de abril
Obradoiros instrumentais: frauta, saxofón, violín, guitarra eléctrica, piano, percusión
Obradoiro sobre repertorio de Vertixe Sonora

22 de abril
Lectura obras de alumnos do TAI

23 de abril
Obradoiro de electronica

24 abril
Concertos repertorio dos alumnos do TAI

VERTIXE SONORA
Clara Saleiro frauta / Pablo Coello saxofón / Roberto Alonso violín / Rubén Barros guitarra eléctrica / David Durán piano / Diego Ventoso percusión / Ángel Faraldo, Iván Ferrer medios electrónicos