Alén da arte sonora e da música contemporánea
Conferencia

Qué é a arte sonora?

Mariña Alonso

lunes 23 abril
14:30H
IES de Mos
Mos

Breve achegamento teórico e análise da súa proxección actual

A Arte Sonora, como campo artístico de natureza híbrida e imprecisa, representa unha traba para a súa definición máis académica; problema que vén acrecentado pola súa difícil cabida no museo. A idea desta comunicación é a de promover o coñecemento daquelas prácticas que se inscriben neste termo, pór en valor a súa importancia como renovadoras do discurso artístico do que son herdeiras, falar das narracións que establecen, e intentar darlle consistencia ao arnés teórico que as explica.

Mariña Alonso é historiadora da arte. Actualmente realiza a súa tese de doutoramento no Departamento de arte contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. Así mesmo, exerce a labor de crítica en publicacións especializadas (exit-express, artecontexto, DARDO, etc.), tendo realizado varias reseñas e entrevistas a autores relevantes coma o fotógrafo estadounidense Ryan Mcginley ou a artista arxentina Amalia Pica.