Outros concertos 2019
Concerto

TRAXEDIA DA ESCOITA

Vertixe Sonora

sábado 18 mayo
20:00H
Festival RESIS
A Coruña

PROGRAMA
Toshio Hosokawa Nacht Klängue (1994/96)
piano
Luigi Nono …sofferte onde serene… (1975-77)
piano e banda magnética
Enrique X. Macias Cadencias e Interludios / Percurso I (1989-92)
piano, banda magnética e dispositivo electroacústico

 

VERTIXE SONORA
David Durán piano