VIII Festival Vertixe Sonora 2020
Da arte sonora e da música contemporánea 2020
Relatorios

Da arte sonora e da música contemporánea 2

Huihui Cheng, María José Belenguer, María Teresa Treccozzi, Fernando Garnero, Joao Quintero

Friday 23 October / 10:00H
Conservatorio Superior de Música
Vigo

Segundo ciclo de conferencias dos compositores que estrean obras nesta oitava edición.
mañá: 10h Huihui Cheng (Wu-Chang, China, 1985), 11h María José Belenguer (Castellón, 1983), 12h María Teresa Treccozzi (Italia, 1979)
tarde: 16h Fernando Garnero (Argentina, 1976), 17h Joao Quintero (Portugal)

 

 

 

 

 

 

Vertixe Sonora é beneficiaria do programa de axudas á música, a lírica e a danza 2020