Repertorio

Saladrigues, Oriol
1975. España

Marco que enmarca marco…

25 de Setembro de 2012
Auditorio CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte: Correspondencias Sonoras
Comisionada por
Vertixe Sonora
3 instrumentos
elect, sx, vc