Repertorio

Llompart, Facundo
1979. Arxentina

Sesgo

27 de Setembro de 2016
Auditorio CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte: Correspondencias Sonoras
Comisionada por
Vertixe Sonora
4 instrumentos
acc, perc, pno, sx