Repertorio

Döbereiner, Luc
1984. Alemaña

Turbulencia

04 de Outubro de 2016
Facultade de Belas Artes. Pontevedra
Do Audible
Comisionada por
Vertixe Sonora
8 instrumentos
bsn, cl, fl, hn, ob, sx, tb, tp