Galego Español English

MÚSICA E ARTE: CORRESPONDENCIAS SONORAS 2015

MÚSICA E ARTE
CORRESPONDENCIAS SONORAS 2015 (I)

CICLO DE CONCERTOS
VERTIXE SONORA ENSEMBLE

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Maio-Xuño 2015

Vertixe Sonora

O ciclo Música e arte: correspondencias sonoras, convertido nun referente da creación musical contemporánea internacional, conta coa participación de compositores de todo o mundo e con máis de corenta estreas absolutas nas súas seis edicións no Centro Galego de Arte Contemporánea.

Nestes encontros entre música e arte teñen cabida as expresións creativas máis actuais. O seu obxectivo é poñer de relevo as propostas escénicas e musicais máis vangardistas do momento. Vertixe Sonora propón á actual xeración de compositores, novas creacións sonoras cunha premisa: a de transitar polas encrucilladas plantexadas polos artistas que expoñen no CGAC.

O ciclo comeza cun programa dobre que se incorpora, una ano máis, a celebración do Día Internacional dos Museos: Tres veces silencio, con obras de Fernando Garnero (Arxentina, 1976) e Januibe Tejera (Brasil, 1978) e Codifica/Recupera, espectáculo multimedia que inclue música instrumental, electrónica e vídeo en vivo, referenciada á exposición colectiva sobre fotografía e edición Edita: secuencia/sentido na que Vertixe Sonora interpretará a nova creación do compositor, percusionista e improvisador Gustavo Costa (Portugal, 1976).

Como na exposición do mesmo título, Tectónica propón unha prospección no universo creativo e poético do artista Manuel Vilariño a través das composicións de Eduardo Caballero (México, 1976), Pamela Madsen (EEUU), Alberto Arroyo (España, 1989), Iker Güemes (España, 1971), Alfonso Mendoza (México) e Nico Sauer (Alemaña, 1986).                                                                          

Causal. Encontro internacional de composición. Os compositores falarán das súas obras e participarán en ensaios abertos ao público. As persoas interesada poderán achegarse ao auditorio do CGAC para coñecer o proceso de creación dos compositores.

Horarios:
Domingo 14 de Xuño, 11-14h – ensaios cos compositores abertos ao público
Martes 16 de Xuño, 20h – charla cos compositores previa ao concerto

A entrada a todas as actividades do ciclo é libre e gratuíta até completar as localidades.                                                          

                                                                                                                                                                                                                       

 

PROGRAMA

23 DE MAIO
Celebración do Día Internacional dos Museos

13h. TRES VECES SILENCIO
Fernando Garnero (Argentina, 1976) Interlude (2014) Guitarra eléctrica

Januibe Tejera (Brasil, 1978) Trois fois silence (I) (2015) frauta, guitarra eléctrica e piano

20.30h CODIFICA/RECUPERA
Gustavo Costa (Portugal, 1976) Encode/ Retrieve* (2015) frauta, arpa, piano, percusión, electrónica e vídeo

16 DE XUÑO
20.30 h. TECTÓNICA
Eduardo Caballero (México, 1976) Negro invadiendo al blanco* (2015) saxofón, trompa, violín, cello
Pamela Madsen (EEUU) Riverly is the Moon** (2014) vibráfono e vídeo
Alberto Arroyo (España, 1989) Desde el vértice*** (2015) violín, cello
Iker Güemes (España, 1971) Grammar* (2015) percusión
Alfonso Mendoza (México) Quebranto* (2015) saxofón,percusión,electrónica
Nico Sauer (Alemaña) Kammermusik 15000* (2015) saxofón,trompa,violín,cello,piano,percusión,electrónica,vídeo

*Estrea absoluta. Encargo de Vertixe Sonora **Estrea nova versión ***Estrea absoluta. Escrita para Vertixe Sonora

VERTIXE SONORA ENSEMBLE:
Alessandra Rombolà, frauta/ Pablo Coello, saxofón/ Benxamín Iglesias, trompa/ Roberto Alonso, violín/ Thomas Piel, cello/ Angélica Vázquez, arpa/ Rubén Barros, guitarra eléctrica/ David Durán, piano/ Diego Ventoso, percusión// Pablo Coello, dirección musical/ Ramón Souto, dirección artística

CGAC
SERVIZO DE ACTIVIDADES E PROXECTOS EDUCATIVOS
Rúa Ramón del Valle Inclán 2, 15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 623 / cgac.actividades@xunta.es / www.cgac.org

xunta Vertixe Sonora sonoloxia usc