Saltar navegación

Sonogramas

O seguinte gráfico mide frecuencia e amplitude no tempo. Permítenos coñecer as caracterísitcas do espectro dun son. O tempo aparece reflexado de esquerda a dereita ao longo do eixo x, pero agora o eixo y sinala frecuencias e amplitude. Esta última codificada na diferente intensidade dun punto da imaxe: canto máis escuro sexa o punto, máis enerxía haberá presente nesa frecuencia e nese tempo.  Agora propóñote que compares os seguintes sons —todos coa mesma frecuencia, 440 Hz e unha similar amplitude— a partires destes gráficos feitos co programa Spear.

Escoitaos obserbando as imaxes e trata de identificar a diferente preponderancia dos parciais harmónicos en cada un dos casos. 

 

Diapasón

 

 

Frauta

 

 

Clarinete

 

 

 

Saxo 

 

 

Violín corda ó ar

 

 

Viola 

 

 

Viola harmónico artificial

 

Viola harmónico natural

 

guitarra clásica

 

Voz i de pecho

 

Voz i sin impostar