Saltar navegación

Sintetizadores dixitais

Os sintetizadores dixitais modernos que integran polifonía variable, memoria e sistemas de xeración de son completamente dixital seguen o enfoque semi-polifónico que inaugurara en 1973 O Modular Keyboard System Series 4050 de E-MU Systems. Con todo, o número de voces que estes instrumentos poden xerar xa non depende do número de sintetizadores monofónicos integrados. Agora a polifonía depende por completo da capacidade de rendemento dos computadores que os alimentan.

 

o primeiro programa de síntese dixital

1957 - Music I de Max Mathew

Os impresionantes desenvolvementos do mundo dixital poden ilustrarse mediante o seguinte exemplo. O primeiro programa que emulou a xeración de son completamente mediante un computador foi Music I, creado polo programador estadounidense Max Mathew. Inventado en 1957, executábase nunha unidade central da universidade, un desorbitadamente caro IBM 704. Non é nada extraordinario que a súa única vantaxe era que podía computar unha onda triangular, aínda que facelo en tempo real escapábase ás súas posibilidades.

 

secuenciando eventos

1971 - o secuenciador dixital no Synthi 100 de EMS

Esta falta de capacidade de funcionar en tempo real é a razón pola que a temperá tecnoloxía dixital utilizábase unicamente con propósitos de control (e almacenamento) nos sintetizadores comerciais. O sistema de circuítos de control dixital apareceu en 1971 en forma dun secuenciador dixital atopado no sintetizador modular Synthi 100 (en todos os demais aspectos, un sintetizador analóxico) da empresa británica EMS. Cun prezo ao alcance de tan só uns poucos músicos ricos, o secuenciador Synthi 100 integraba un impresionante total de 256 eventos.

 

Synthi 100

 

 

tecnoloxía dixital para crear parcialmente son

Harmonic Synthesizer monofónico de RMI

O rendemento sempre crecente do procesador fixo posible que integrase a tecnoloxía dixital en partes do propio motor de xeración do son. O Harmonic Synthesizer monofónico, fabricado por Rocky Mountain Instruments (RMI), foi o primeiro instrumento en facer isto. O sintetizador tiña dous osciladores dixitais, combinado con filtros analóxicos e circuítos de amplificador.

 

Harmonic Synthesizer de RMI

 

 

creando son dixitalmente na totalidade

procesadores específicos

1976 - Synclavier de NED

Sacado ao mercado en 1976 por New England Dixital Corporation (NED), o Synclavier foi o primeiro sintetizador con xeración de son completamente dixital. Baseábase en procesadores especializados, que tiñan que ser desenvolvidos polos propios fabricantes. O custo deste desenvolvemento fixo do Synclavier un investimento que tan só uns poucos podían permitirse.

 

Basea o seu funcionamento na técnica da síntese aditiva que explicaremos máis adiante para o que precisaba dunha enorme cantidade de osciladores. Os leds do panel frontal indican precisamente os parciais específicos do instrumento que o usuario podía afinar individualmente, modificarlles o rango dinámico específico ou mesmo engadirlles diferentes envolventes que varíaban completamente o timbre do instrumento.

 

 

Synclavier de NED

 

 

Procesadores de computadores comúns ou procesadores dixitais de sinal (DSP)

1990 - DPM-3 de Peavey

Unha solución alternativa era o uso de procesadores para propósitos xerais creados por fabricantes de procesadores para computadores. Estes procesadores, especialmente deseñados para multiplicar e acumular operacións (comúns en tarefas de procesamiento de audio) chámanse procesadores dixitais de sinal (DSP). O DPM-3 de Peavey, que apareceu en 1990, foi o primeiro sintetizador comercialmente dispoñible totalmente baseado en DSP estándares. O instrumento era polifónico de 16 notas e estaba baseado principalmente en tres DSP Motorola 56001. Contaba cun secuenciador integrado e síntese sustractiva baseada en mostras, con preajustes de fábrica e mostras definibles polo usuario.

 

DPM-3 de Peavey 

 

 

sintetizadores coma periféricos de computadoras

O Soundchaser de Passport e o alphaSyntauri de Syntauri

Outra solución era deseñar os sintetizadores como periféricos para computadores, en lugar de como unha unidade independente. A crecente popularidade dos computadores persoais de principios dos anos 80 lograron que esta opción fose comercialmente viable. O Soundchaser de Passport e o alphaSyntauri de Syntauri foron os primeiros exemplos deste concepto. Ambos os sistemas consistían nun tarxeta de procesador cun teclado musical estándar adxunto a ela. O tarxeta do procesador inseríase nun computador Apple II. Os sintetizadores programábanse a través do teclado e o monitor Apple. Eran polifónicos, con ondas, envolventes e secuenciadores programables. As tarxetas de son da actualidade, introducidas en cantidades innumerables desde 1989, seguen este concepto.

 

 alphaSyntauri de Syntauri 

sintetizando directamente o software

O seguinte paso evolutivo para o sintetizador, aproveitando a potencia de proceso cada vez maior dos computadores actuais, é o sintetizador de software, que se executa como unha aplicación nun ordenador servidor. A tarxeta de son (ou o hardware de audio integrado) é necesaria hoxe en día para a entrada e a saída do audio. A CPU do computador realiza o verdadeiro proceso da xeración de son, o procesado dos efectos, a gravación e a secuenciación, utilizando un software e unha colección de instrumentos específica.

Escolla múltiple

Pregunta

O Music I de Max Mathew apareceu en

Respostas

1958

1956

1957

Retroalimentación

Pregunta

O Music I de Max Mathew foi o

Respostas

primeiro programa de polifonía dual

primeiro programa de síntese dixital

primeiro programa de síntese analóxica

Retroalimentación

Pregunta

 O Music I de Max Mathew executábase no

Respostas

IBM 703

Synclavier de Nedco

IBM 704

Retroalimentación

Pregunta

Nos sintetizadores comerciais temperá tecnoloxía dixital utilizábase unicamente con propósitos de

 

Respostas

control

xeración sonora

xeración de eventos

Retroalimentación

Pregunta

o sintetizador modular Synthi 100 de EMS incluía

Respostas

o primeiro xerador de son dixital

un secuenciador dixital

10 xeradores de son

Retroalimentación

Pregunta

O primeiro sintetizador que tiña dous osciladores dixitais, combinados con filtros analóxicos e circuítos de amplificador chamábase

Respostas

Harmonic Synthesizer de RMI

Synthi 100 de EMS

Synclavier de NED

Retroalimentación

Pregunta

O primeiro sintetizador con xeración de son completamente dixital foi o

Suxestión

 

Respostas

DPM-3 de Peavey

O Soundchaser de Passport

O Synclavier de NED

Retroalimentación

Pregunta

O Synclavier de NED tiña

Respostas

un procesador específico moi caro

un procesador xeral moi económico

cinta perforada para xerar son

Retroalimentación

Pregunta

O DPM-3 de Peavey foi o primeiro sintetizador comercialmente dispoñible totalmente baseado

Respostas

en estándares DPG.

en estándares DSP.

en estándares TSP.

Retroalimentación

Pregunta

O Soundchaser de Passport e o alphaSyntauri de Syntauri estaban deseñados 

Respostas

coma periféricos para computadores

coma xeradores básicos de son

realmente coma computadores

Retroalimentación