Saltar navegación

Resumo de unidades de medida

Para concluir aquí tes un resumen das diferentes unidades de medida das que temos falado nesta unidade

Unidade de medida

En honor a

Magnitude física

definición

DB SPL

Alexander Graham Bell (1847-1922), científico e inventor británico

Volume

 Indica a intensidade coa que percibimos un son

Pascal (Pa)

1Pa= 1N/m2

Blaise Pascal, (1623-1662)

matemático francés

Presión

Forza que se exerce sobre unha superficie

Vatio/ watt (W)

1W=1V*1A

James Watt, (1736-1819 escocés) inventor da máquina de vapor

Potencia eléctrica

cantidade de enerxía entregada ou absorvida por un elemento nun tempo determinado

Voltio (V)

Alessandro Volta,

inventor pila voltaica italiano

Tensión ou voltaxe eléctrico

Corrente eléctrica, é o movemento ou paso de electricidade ao longo do circuíto eléctrico desde o xerador de electricidade até o aparello onde se vai a utilizar, (receptor) a través dos condutores.

Para que se orixine a corrente eléctrica é necesario que no xerador prodúzase unha forza electromotriz que cree unha diferenza de potencial entre os terminais ou polos do xerador. A esta diferenza de potencial chámaselle tensión ou voltaxe

Amperio (A)

André-Marie Ampère (1775-1836)

Intensidade de corrente eléctrica

Cantidad de electricidade que pasa por un conductor en un segundo

Ohmios (Ω)

Georg Simon Ohm (1789-1854), físico alemán

Resistencia eléctrica

Dificultade que ofrece ó paso da correcte eléctrica

 

 

Pregunta Verdadeira ou Falsa

Pregunta 1

O amperio leva o nome en honor a Andre-Marie Ampêre

Pregunta 2

James Watt inventou a pila voltaica

Pregunta 3

O voltio mide tensión eléctrica

Pregunta 4

O voltaxe eléctrico a diferente potencia entre os dous terminais do xerador de electricidade

Pregunta 5

Presión é a forza que se exerce na corrente eléctrica

Pregunta 6

Blaise Pascal foi un inventor francés

Pregunta 7

A resitencia eléctrica e a dificultade que ofrece ao conductor ó paso da corrente eléctrica

Pregunta 8

Os ohmios miden volumen

Pregunta 9

Georg Simon Ohm foi un físico italiano

Pregunta 10

Alexander Graham Bell foi un científico e iinventor británico que deu nome os pascales (Pa)