Saltar navegación

O terminal

O programa en sí mesmo está sempre funcionando. Non hai separación entre escribir no programa ou executalo como acontece noutros sistemas de programación onde é preciso "compilar" o código antes de escoitar o resultado. En Pure Data cada acción xurde efecto prácitcamente no intre no que é completada, o que ofrece unha gran inmediatez entre a realización do noso instrumento e a escoita do resultado sonoro/musical.

Cando iniciamos Pure Data o primeiro que aparece é a ventana principal que é como o monitor a través do que o programa se comunica con nos para avisarnos do que está acontecendo e como se atopa.

 

 

Por exemplo se cometemos algún erro...

 

 

Nesta venta tamén podemos encender o sistema para que produzca son. Na esquina superior dereita podes ver o interruptor xeneral do sistema.

 

 

Xa veremos que esto tamén o podemos controlar usando mensaxes dende o noso propio "patch".