Saltar navegación

Imos alo...

Pero Cómo montamos todo isto?

Cando abres PD só aparece a ventana do noso monitor ou terminal e para crear un instrumento novo temos que ir ao menú archivo e escoller nuevo.

 


 

Aquí aparece unha pantalla en branco onde partiremos de cero para crear o noso instrumento musical.

 

 

Para poñer obxecto, mensaxes... vamos a poner e escollemos o que queramos.

 

 

 

No caso de tratarse dunha caixa de obxecto temos que escribir na caixa que obxecto vai a ser. Verás que existen moitísimos obxectos pero non te preocupes, iremos aprendendo os máis utlizados a medida que avanzamos. Se queres ver unha lista dos máis utilizados podes facer click co botón dereito nalgunha parte en branco da ventana na que facemos os patches e seleccionar Axuda.

 

 

Este sistema de atopar axuda o podes utilizar en todos os obxectos e te permitirá comprender como funcionan o obxecto que vas a usar se tes dúbidas.

 

 

Para conectar uns con outros temos que estar en modo edición, colocarnos encima da saida do que envía a sinal, facer click e, sen soltar, arrastrar ata a entrada do outro obxecto co que queremos que se conecte.

 

 

Verás que hai dous tipos de esquinas unhas grises e outras brancas. A diferencia é que polas grises sae sinal de audio e polas brancas se envían datos. Excepto nalfunhas ocasións, normalmente non se pode conectar unha saida de audio nunha entrada de datos e viceversa. Cos cables acontece algo parecido. Os de audio teñen maior gorsor que os de datos.

 

 

Polo de agora esto é todo. Ten en conta que esta información é importante se tes pensado crear os teus propios instrumentos, o que creo que é unha experiencia que, cando menos, deberías intentar. Se só vas usar os exemplos encapsulados que aparecen neste traballo esto non é tan necesario.