Saltar navegación

As frecuencias medias

 

O oído humano preeminencia os rangos de escoita medios porque evolutivamente son os máis útiles para a supervivencia. Así que nese rango de escoita somos absolutamente refinados.

Fonte

frecuencia

máis baixa (Hz)

frecuencia

máis alta (Hz)

piano 27.5 4.186
falar feminino 140 500
falar masculino 80 240
disco compacto 0 22.050

    oído humano

0
20.000