Saltar navegación

Algunhas cuestións

Escolla múltiple

Pregunta

A amplitude é

Respostas

a extensión máxima da forma de onda

a extensión mínima da forma de onda

a lonxitude máxima da forma de onda

Retroalimentación

Pregunta

O DC offset implica

Respostas

unha variación do rango dinámico

un aproveitamento máximo do rango dinámico

un desaproveitamento do rango dinámico

Retroalimentación

Pregunta

Cando non hai unha distribución da forma de onda igual nos rangos positivos e negativos denomínase

Respostas

pico da onda

DC  offset

sinal normalizada

Retroalimentación

Pregunta

cando unha onda comprímese ou expándese verticalmente

Respostas

estamos a variar a frecuencia

estamos a variar o volumen

estamos a variar o timbre

Retroalimentación

Pregunta

dunha onda centrada no osciloscopio dicimos que está

Respostas

normalizada

ampliada

anulada

Retroalimentación

Pregunta

o movemento no rango positivo e negativo de números indica

Respostas

un aumento de volumen

un movemento singular da membrana do altofalante

comprensións e rarefaccións

Retroalimentación