Saltar navegación

[ Volume ~ ]

Outra cualidade do son é a súa intensidade, ao que normalmente chamamos volume. Os sons que producimos ata agora tiñan un volume fixo ainda que, pola peculariedade da configuración do noso oído, as veces parece que certos sons eran máis fortes que outros simplemente porque eran máis ou menos agudos.

Aquí entenderemos por qué acontece esto e aprendeemos a analizar outras características da onda sonora para saber de xeito obxetivo a intensidade dun son.