Saltar navegación

[ Sinte sinxelo ~ ]

 

Chegoú a hora de poñer todo o anterior xunto e crear un instrumento algo máis sofisticado. Como xa viches no video incluido no apartado "Qué software imos usar?", ao principio os primeiros laboratorios electrónicos que se crearon para producir novos sons, para sintetizalos, se chamaban sintetizadores, e estaban compostos por diferentes circuitos que realizaban diferentes funcións similares ás que pode realizar un instrumento convencional.

Agora entenderás esto algo máis en profundidade entendendo como se controlamos a altura, a intensidade, o timbre e a duración temos uns instrumento completo que ofrece xa varias posibilidades.

Aprenderás algo sobre as primeiras prácticas sonoras que se levaron a cabo nos primeiros estudios sonoros e que instrumentos se crearon dende principios do século XX na búsqueda de novas formas de controlar o son e poderás usar o rato do teu ordenador para facer música de forma moi sinxela e directa controlando varios parámetros cun simple xesto.