Saltar navegación

[ Duración ~ ]

 

 

Na música occidental tradicionalmente medimos a duración dos sons e as notas en figuras, compases e tempos e nos axudamos moitas veces de aparatos como o metrónomo ou claqueta.

Nesta lección cambiaremos o enfoque. Xa que traballamos coa axuda dun ordenador temos máis control sobre a duración que queremos nos sons polo que podemos ser máis precisos. Esta é unha das ventaxas de traballar no mundo dixital. Agora empezaremos a traballar co tempo medido na súa propia unidade. A duración que lle asignamos a un son non é relativa a un valor se non que se especifica en termos absolutos, en segundos e milisegundos.

Ademáis aprenderemos cómo controlar o volumen dun son no tempo, a súa dinámica, coas envolventes conferinzo maior expresividade aos, ata agora, sinxelos sons.