Saltar navegación

[ APÉNDICES ~ ]

Aquí presentamos unha serie de materiáis para aqueles que estén interesados en profundizar na aprendizaxe de todo o exposto neste traballo sexan tanto artigos, outros tutoriáis que permiten expandir as técnicas de creación sonoras aquí explicadas ou descubrir outra aplicacións como escoitar un repertorio máis amplo do que se mostroú nos exemplos das leccións anteriores.