Saltar navegación

[•] + coñecementos

 

Cando traballamos co tempo na música electrónica utilizamos valores absolutos e esto permite aos compositores ter un gran control sobre diferentes aspectos de como os son evoluciona no tempò. Así É moi típico utilizar as envolventes para controlar o comportamento do volumen dun son pero tamén se poden controlar outros parámetros como filtros, parciáis, etc... Calquera parámetro que poda evolucionar no tempo.