Saltar navegación

[•] + coñecementos

Ata o de agora sempre que queríamos baixar ou subir o volumen dos nosos parches tiñamos que mover a perilla do altofalante ou o control xeral de volume do ordenador. Esta vez probaremos de modificar ese volume internamente, no propio parche. Vexamos cómo:

 

  • Activa os recadros verdes (son on/ off osciloscopio_vol)

  • Indica no rectángulo da altura unha frecuencia de por exemplo 200Hz.

 

Coma temos visto, subindo esta numeración aumentan o número de outeiros (ciclos de onda) que vemos no osciloscopio_vol. Á inversa, baixando esa numeración descende o número de outeiros que podemos ver —por debaixo de 100Hz xa non vemos enteiro ningún. Pero agora o que nos interesa é o deslizador vertical, que se atopa xusto ó carón.

 

Cambiando o volumen dun parche

Recordas a ventá do osciloscopio do primeiro parche? Modificando a frecuencia veíamos cómo as ondas se extendían ou comprimían a nivel horizontal (máis ou menos ciclos por segundo), pero verticalmente sempre se mantiña nun marco estable. Non podiamos modificar o volume.

Decataraste rápidamente de que o movemento do deslizador arriba e abaixo fai que varíe o volume do son. Se moves o oscilador observadno o osciloscopio entenderás que ese movemento arriba e abaixo coincide cun cambio vertical da forma da onda. Cando está completamente baixo non oímos nada e a onda convírtese nunha liña situada no xusto medio do oscilador. E subíndoo de todo acadamos o máximo de volume que permite o parche e os picos da onda tocan os estremos superior e inferior do osciloscopio.

 

Amplitude

esta variación no eixo vertical da forma de onda, eso é o que chamamos amplitude. Defínese como a extensión máxima da vibración. 

 

Volume máximo

O volume máximo coincide coa máxima extensión da membrana do altofalante que utilicemos. Pódese visualizar no altofalante observando que a forma de onda toca os dous estremos da ventá do osciloscopio. O volume máximo coincide coa máxima extensión que soportaría a membrana do altofalante. Máis non é posible, quemaríamos o altofalante, por sometelo a unha tensión para a que non foi deseñado.

 

O volume en Pure Data

Pure data escala o sinal de xeito que se adapte á capacidade da membrana dun altofalante imaxinario. Esa membrana cando se tensa chegaría a 1 coma valor absoluto (provocando compresions no ar) ou no senso contrario a -1 (provocando rarefaccións no ar). 1 e -1 son os valores máximos de tensión da membrana. Cando o deslizador está abaixo de todo non hai ondulación e tan só vemos unha liña horizontal que divide en dous segmentos iguais o osciloscopio. En canto movamos o deslizador a forma de onda comeza a desenvolver ondulacións a partir de ese eixo 0. Compresións no eixo positivo e rarefaccións no negativo.

 

Simetrías

Fíxate no movemento que fai a onda. É absolutamente simétrico a partires do eixo horizontal que representa a mentada líña.

  • O deslizador abaixo de todo implica unha liña horizontal (valor 0).
  • Un pouco máis arriba xera unha ondulación no xusto centro do osciloscopio
  • Cando toca o estremos superior (+1), pois tamén toca o inferior (-1) etc.

 

DC offset

Se non sucedese isto, se non houbera un reparto exactamente igual nos dous rangos, se a ondulación non estivese centrada no marco do osciloscopio diríamos que a onda está sesgada ou inclinada hacia un deses rangos (en inglés DC offset, corrente directa descentrada). Con DC offset o sinal tería unha distribución desigual nos ámbito positivo e negativo.

O termo DC provén da electrónica e fai referencia aos valores do fluxo de corrente continua (DC direct current en inglés) que poden ser interpretados por un aparello electrónico. Utilízase por analoxía para calquera onda periódica.

En calquera caso, un sinal con DC offset provoca un desaproveitamento do espectro dinámico posible.  Mentras o DC offset pode ser útil no control dalgúns tipos de síntese (tais coma a Modulación de Amplitude ou a Modulación de Frecuencia) considérase en xeral indesexable.

 

Normalizar un sinal

En xeral queremos que o sinal teña o seu punto medio en 0 para permitir o máximo rango dinámico. Trátase de escalar a ganancia da onda ós valores da tarxeta de son (de -1 a 1), de xeito que teñamos o mesmo número de valores nos ámbitos positivo e negativo. Unha onda ou está normalizada ou ten DC offset, está inclinada hacia algún dos rangos. Nós procuraremos sempre que estea normalizada. 

 

Picos da onda

Pero sigamos. Como xa vimos movendo o deslizador podemos variar verticalmente a forma da onda. Digamos que ese deslizador representa os picos da onda no rango positivo de números. Cando está abaixo de todo a onda é unha liña xusto no medio do oscilocopio, arriba de todo a onda toca os estremos (superior e inferior) do osciloscopio. E entremedias pois está entremedias. Podes ver numéricamente os valores da onda visualizada leendo os cambios no recadro no que pon picos. Fíxate que como acabamos de comentar só se indica o rango positivo de números.

 

Membranas (altofalante) e témpanos (oído)

O movemento de esa membrana mantén unha correspondencia co noso témpano. Poderíamos dicir que movendo o deslizador movemos o noso témpano (apropiadamente a membrana do altofalante que a súa vez excita o noso témpano, Curioso, non?) E aquí si que tes que ser precavido, se superas a capacidade de extensión do teu témpano farás un dano irreparable á túa capacidade auditiva. É o que sucede cando sometemos a unha presión sonora excesiva ós nosos témpanos.

Proba o seguinte experimento: Vai a un concerto de heavy metal e pega o teu oído a un dos altofalantes (non o fagas, era broma). Quedarás sordo para sempre. Por eso insistimos tanto en que non escoites demasiado alto a túa música!!!